สาเหตุที่แท้จริงของ metaplasia ในลำไส้ยังไม่แน่นอน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนเชื่อว่าการติดเชื้อ H. pylori ทำให้เกิด metaplasia ในลำไส้ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ บางทีความกังวลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ที่มีลำไส้เป็นที่อาจเป็น เซลล์ผิดปกติในระบบทางเดินอาหารอาจไปสู่ระยะที่เรียกว่า dysplasia

ถ้าไม่ได้รับการรักษา เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจหรือไม่อาจก้าวหน้าไปสู่เซลล์มะเร็งได้ การลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยงอาจช่วยลดความเป็นไปได้ที่เซลล์เหล่านี้จะมีความก้าวหน้า เป็นสารที่พบได้บ่อยในระบบย่อยอาหาร แต่สามารถเจริญเติบโตได้หากไม่สามารถควบคุมแบคทีเรียในลำไส้ได้
ตามการทบทวนอย่างเป็นระบบในวารสาร Gastroenterology ประชากรมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของโลกติดเชื้อ H. pylori
อาจไม่ทำให้เกิดอาการในหลาย ๆ คน แต่บางคนอาจมีความผิดปกติทางเดินอาหารเช่นแผลพุพองกระเพาะอาหารและโรคกรดไหลย้อน